7-tallet
Kender vi fra sproget, hvor vi siger til syvende og sidst, syv lange og syv brede, være i syv sind, som syv Satan, at lade fem og syv være lige (talemåder om 7-tallet).

Livets perioder.
Gennem tiderne har man opdelt menneskelivet i tidsperioder. Nogle har været inde på tre livsstadier. Således siger et kinesisk ordsprog, at menneskelivet har tre faser, 20 år til at lære, 20 år til at kæmpe og 20 år til at erhverve visdom. Romerne talte om fem eller seks livsstadier. Det ældste system i den vesterlandske kultur stammer fra grækerne, der inddelte livet i 10 perioder på hver syv år, såkaldte heptomader. Også alkymisterne var inde på, at livet fulgte bestemte op- og nedture.

Bibelen
I Bibelen kan vi læse, at Gud hvilede på den syvende dag, der er syv bønner i Fadervor. I 1. Mosebog kan man læse, at Jakob skulle tjene i 7 år, der er syv tidsaldre (1. Fra skabelsen til Noah, 2. Fra Noah til Abraham, 3. Fra Abraham til Moses, 4. Fra Moses til David, 5. Fra David til Eksilet, 6. Fra eksilet til Kristus, 7. Fra Kristus begynder den syvende tidsalder). Velkendt er de syv magre og syv fede år, som omtales i Faraos drøm i 1. Mosebog.

Andre kulturer
Syvtallet har også spillet en vigtig rolle i mange kulturer. Grækerne anså syv som tallet for fuldstændighed og totalitet (til syvende og sidst). Buddhismen nævner 7 forskellige himle, jøderne anså 7-tallet for udvalgt, hvoraf man har den 7-armede lysestage. Også i Kina har syvtallet spillet en rolle. Ræven med de syv haler er djævelens skytsånd, dyrene har syv ånder, og den syvende dag i den syvende måned blev fejret med fest over hele Kina. I Tibet er der syv symboler for Buddha. I Peru har den hellige pyramide i Mocha syv trin. I islam er 7-tallet populær: der er syv himle, syv jorde, syv have, og pilgrimmene går 7 gange rundt om templet i Mekka

Naturen
Fra gammel tid har de forskellige folkeslag formodentlig baseret deres viden og brug af syvtallet på forskellige naturfænomener. Det kunne være månens 4 faser á 7 dage, regnbuens syv farver eller de syv planeter, som man kendte dengang, nemlig Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn

Naturvidenskaben
I hverdagslivet, dukker syvtallet op mange steder. Tor Nørretranders skriver, at vor bevidsthed er begrænset til syv, vi kan holde syv forskellige ord, tal, begreber, lyde, fornemmelser, indtryk eller tanker i bevidstheden på én gang. Inden for økonomien er man blevet opmærksomme på, at der går 7 år mellem høj- og lavkonjunkturer.

Man siger, at mennesket skifter smag i løbet af 7 år, og at alle menneskets celler er udskiftet efter 7 år (hvilket betyder, at vi fysisk ikke er det samme menneske, som for 7 år siden). Sømænd ved, at den syvende bølge på havet altid er den største. Indenfor matematikken kender vi tallet 22/7 (pi) som er forholdet mellem cirklens diameter og omkreds. Indenfor meteorologien kender man til 7-tallet.

Ægteskab og astrologi
Vi hører også tit om 7-års krisen i ægteskabet. Indenfor astrologien anser man hvert 7. år for at være noget specielt, hvilket hænger sammen med den (i astrologiske sammenhænge) skæbnesvangre planet Saturns bane om solen. Det tager 29½ år, og 7 år er altså en fjerdedel heraf (et kvadratur) . Og, som et kuriosum, er det ikke muligt at folde et stykke papir mere end 7 gange, uanset papirets størrelse (prøv selv!).

Hverdagslivet
I vort liv er der i hvert fald et par 7-års perioder hvor vi alle ved der sker noget markant i livet. Børn begynder i skolen når de er 7 år, og vi bliver konfirmeret som 14-årig. Konfirmationen er i vor kultur en religiøs begivenhed, som egentlig er en bekræftelse på dåben. Vi snakker om, at vi nu går over i de voksnes rækker. Det er egentlig noget som man kender fra gamle kulturer, hvor børnene blev initierede og skulle gennemgå manddomsprøver, således at de blev modnede ved forskellige prøver til at kunne indgå i de voksnes rækker.

Sygefraværet
En undersøgelse citeret i forskellige fagblade og aviser over sygefraværet blandt 20.000 kommunalt ansatte for årene 1976-1994 viste med forbavsende tydelighed, at sygedagene fulgte den samme rytme hvert syvende år. Antallet af sygedage kunne godt svinge de forskellige år, men kurverne fulgtes ad i 7-års rytmer.

[CMS login]